Deep Learning Chatbot – анализ и внедряване

Ако имате бизнес с голямо търсене на обслужване на клиенти и искате да направите процеса си по-ефективен, време е да помислите за въвеждане на чатботове. В тази публикация ще разгледаме някои стандартни методи за внедряване на чатботове, които могат да се използват от всеки B2C или B2B бизнес.

1. AI чат ботове

За разлика от стандартните "програмируеми" ботове, при AI чатботовете Вие правите обучението с данни, които се отнасят за Вашата специфична дейност. След това AI чатботовете могат да отговарят на въпроси и да дават решения без човешка намеса. Това улеснява комуникацията, подобрява поддръжката и замества необходимостта от наемане на служители за тези дейности във всяка една компания.

2. Обучение

В този момент Вашите данни са подготвени и сте избрали правилния вид чатбот за вашите нужди. Ще имате нужда от достатъчен набор от текст, на който AI чатбот модела може да се учи, След това сте готови да започнете процеса на обучение на Вашия бот. В случаите на AI бот, процесът на обучение се състои от приемане на входен контекст (разговор с клиент с всички предишни изречения) и извеждане на потенциален отговор въз основа на наученото. MaxSoft ChatGPT AI Assistant използва модел, базиран на обучение, което може да ви помогне да добиете представа как изглежда.

3. Заключение

AI чатботовете са бъдещето на оптимизирането на дейностите на всяка една компания, независимо от нейния размер и дейност. Те могат да бъдат изключително полезни, с много по-ниска себестойност в сравнение с наемането на персонал. Готови ли сте да станете част от тази промяна още сега?