AI: В какво компютрите са добри

Първи стъпки с AI? Може би вече сте се докоснали до света на машинното обучение, но все още искате да разширите знанията си и да покриете темите, за които сте чували, но не сте имали време да научите?

1. Всеки бизнес може да използва AI по много различни начини

Изкуственият интелект става все по-добър в човешкото общуване, изображенията, анализите, наблюденията, генерирането на звук, образ, видео, решаването на редица задачи и много други. Кой AI метод е подходящ за Вас? Решете сами или се свържете с нас за консултация.

2. Какво е AI?

Изкуствен интелект (AI), способността на цифров компютър или компютърно контролиран робот да изпълнява задачи, обикновено свързани с интелигентни същества. Терминът често се прилага към проекта за разработване на системи, надарени с интелектуалните процеси, характерни за хората, като способността да разсъждават, да откриват смисъл, да обобщават или да се учат от минал опит. От разработването на цифровия компютър през 40-те години на миналия век беше демонстрирано, че компютрите могат да бъдат програмирани да изпълняват много сложни задачи - като например откриване на доказателства за математически теореми или игра на шах - с голяма компетентност. От друга страна, някои програми са достигнали нивата на производителност на човешки експерти и професионалисти при изпълнение на определени специфични задачи, така че изкуственият интелект в този смисъл намира приложение в различни области като медицинска диагностика, търсачки и разпознаване на глас или ръкописен текст .

3. Имате нужда от още информация?

Сържете се с нас сега на office@maxsoft.ai, за нас ще бъде удоволствие да поговорим.